Medlem av

Maleren Petter Bjarnoll er medlem av

  • Bergen Næringsråd
  • Byggenæringens Landsforening
  • Maler & Byggtapetsermestrenes Forening – Bergen
  • Malermesternes Landsforening
  • Mesterfarge
  • NHO
  • Nordic Arena Bergen